– SV må legge press på AP og SP om miljøtunneller

SV var i mot Hardangerbro, men går inn for den i regjering. Nå ser det ut som de har gitt opp kampen med å få på plass miljøtunneller også. Det kan fort føre til at SV må svelge ikke bare en, men to miljøkameler, sier Venstres Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Det paradoksale er da at SV kan ende opp med å stemme for ei bru de er mot og mot en tunnel de er for, sier Venstres Tenden.

– Da Regjeringa Bondevik gikk inn for Hardangerbru ifjor var det under forusetning at det også ble bygget miljøtunneler. Det lå inne i forslaget som en del av finansieringen av brua og det var forusetningen for at V kunne gå for brua. Stoltenbergregjeringa fjernet dessverre denne koblingen med miljøtunneler når de fremmet saken i sin regjering, sier nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen Borghild Tenden (V).

Overrasket
– Jeg skjønner godt at det smerter SV at de nå må gå for en bro de egentlig er i mot, men jeg er overrasket over at de har gitt så lett opp. Her handler det om å å bevare Hardangervidda som et nasjonalt sammenhengende og helhetlig høyfjellsplatå. Miljøtunneller er dessuten viktig for det biologiske mangfoldet på vidda og for fjellreinens trekkruter, sier Venstres Tenden

– SV bør legge press på sine regjeringspartnere AP og SP og få lagt inn finansiering av miljøtunnelene som en forutsetning for Hardangerbroen. Det vil gi bruprosjektet en langt mer miljøvennlig profil, sier Tenden.

– Når Venstre klarte dette med 3 av 19 statsråder, bør også SV få det til som tross alt har 5 av 19. De bør dermed ha vel så stor gjennomslagskraft som Venstre, sier Tenden.

Mulig
Saken skal opp til behandling tirsdag 28. februar. Dersom V, SV og miljøbevegelsen gjør en jobb overfor AP og SP er det fullt mulig å få på plass miljøtunnellene, sier Venstres Tenden.

– Får SV dette til kan de med hevet hode fremdeles kalle seg et miljøparti. Hvis ikke SV får dette til, svelger de ikke bare en, men to kameler, sier Tenden.

– SVs Kristin Halvorsen ba på SVs landsstyre om støtte i miljøspørsmål fra flere partier. Venstre er beredt til å gi SV denne støtten. Men da bør de sammen med oss legge press på AP og SP for å sikre flertall for miljøtunneler slik at villreinens trekkruter ivaretas og Hardangerviddas biologiske mangfold bevares, sier Venstres Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**