Miljøoffensiv fra Venstre i spørretimen

Venstre krever at regjeringen går fra ord til handling i miljøpolitikken. 5 stortingsrepresentanter fra Venstre stiller nå spørsmål til 4 ulike statsråder i morgendagens spørretime.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


– Det er tydelig at regjeringen er for defensiv i miljøpolitikken. Dette har vi ikke minst merket i forbindelse med regjeringens manglende vilje og evne til å satse på fornybar energi. Venstre vil derfor være en vaktbikkje overfor regjeringen i miljøpolitikken fremover. Det er på tide at regjeringen går fra ord til handling, sier leder av stortingets energi- og miljøkomite Gunnar Kvassheim

– Hittil har vi sett lite til miljø- og kollektivsatsingen fra regjeringen. Vi har som mål at bruk av biodrivstoff skal utgjøre 5,75 % av totalforbruket i 2010. Da haster det med å komme i gang, sier nestleder i stortingets transport og kommunikasjonskomite Borghild Tenden

Spørsmål fra Venstre i spørretimen 1.3.2006

Fra Gunnar Kvassheim (V) til miljøvernministeren
Irlands regjering arbeider med full tyngde for å få stengt atomgjenvinningsanlegget i Sellafield. Blant annet har den irske regjering bestemt at den vil bringe Sellafield-saken inn for EU-domstolen. Norge samarbeidet godt med Irland for å få renset technetiumutslippene fra dette atomgjenvinningsanlegget. Hvordan vil Regjeringen nå bistå Irland i arbeidet for å få avviklet dette anlegget, som representerer en stor miljø- og sikkerhetsmessig risiko også for Norge

Fra Anne Margrethe Larsen (V) til utviklingsministeren
Økende bruk av farlige kjemikalier i u-land forurenser jord, vann og luft. Som følge av dette dør flere hundre tusen mennesker årlig, og helseskader rammer millioner av mennesker på verdensbasis. Farlige kjemikalier er også en hindring for handel med matvarer fra u-land. Norge har forutsetninger og spisskompetanse for å motvirke dette, bl.a. gjennom Bioforsk, SINTEF, Utviklingsfondet og SFT. Vil UDs handlingsplan for miljø og bistand inneholde konkrete tiltak, som Norge kan bidra med for å motvirke disse problemene?

Fra Gunn Berit Gjerde (V) til samferdselsministeren
Noreg har rikeleg tilgang på LNG-gass, men nyttar i svært liten grad denne gassen som drivstoff. Berre nokre få ferjer og eitt supplyskip er i dag bygde for LNG som drivstoff. Den førre samferdselsministeren sytte for at store stamvegsamband i Rogaland og Hordaland kom ut på anbod med gassalternativet for å spare miljøet for NOx- og CO2-utslepp. Vil statsråden medverke til at nye store ferjesamband, t.d. sambandet mellom Molde og Vestnes i Møre og Romsdal, får gassferjer?

Fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren
I den politiske plattformen fra Soria Moria står det at Regjeringen vil igangsette et introduksjonsprogram for bruk av biodrivstoff i tråd med EU-direktiv 2003/30/EF. Dette betyr at innen 2010 skal biodrivstoffet utgjøre 5,75 pst. av omsetningen. Hvordan er fremdriften i Regjeringens arbeid for å nå dette målet?

Fra Odd Einar Dørum (V) til kunnskapsministeren
Det norske forskningsnærværet i Ny-Ålesund er svært sentralt med hensyn til viktig norsk og internasjonal klimaforskning og -overvåkning i nordområdene. Investering i infrastruktur og tilretteleggelse for forskningsaktiviteter i Ny-Ålesund har vært betraktelig de siste årene, men likevel er antallet norske forskerdøgn redusert med ca. 35 pst. siden 2003. Hva vil statsråden gjøre for å øke den norske forskningsinnsatsen i Ny-Ålesund, blant annet ved Zeppelin-observatoriet?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**