Stilte spørsmål om Sellafield

Leder i Energi- og miljøkomiteen, Gunnar Kvassheim, stilte spørsmål til miljøvernminister, Helen Bjørnøy, om å bistå Irland i arbeidet for å få avviklet Sellafield-anlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Norge har samarbeidet godt med Irland for å få renset technetiumutslippene fra dette atomgjenvinningsanlegget. Kvassheim etterlyste en mer offensiv holdning fra den norske regjeringen i saken.

– Norge kan ikke bare delta på linje med andre, men må påta seg en lederrolle i arbeidet for å støtte opp om Irlands engasjement. Her synes jeg ikke svaret fra statsråden er godt nok, sa Kvassheim.

Kvassheim viste til at Stoltenberg I-regjeringen utmerket seg ved at statsministeren ikke gjorde det han sa han skulle gjøre, nemlig å ta dette opp i sine samtaler med Tony Blair. Det gjorde Bondevik da han tok over, og det var det engasjementet fra den forrige regjeringen som gav resultatet.

– Jeg vil derfor be statsråden bekrefte at dette er et tema som også statsministeren vil ta med seg når han skal ha sine samtaler med sin britiske og irske kollega, etterlyste Kvassheim. Den utfordringen kunne derimot ikke den norske miljøvernministeren svare et entydig, ja, på. Kvassheim understreker at dette er en sak Venstre vil følge tett i tiden fremover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**