Tar høyhastighetsbane opp med samferdselsministere

Jernbanestrekningen Oslo-Gøteborg er i ferd med å bli utkonkurrert av buss, bil og fly. En høyhastighetsbane tilpasset norske forhold kan bringe reisetiden ned til to og en halv time.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


En storsatsing på en konkurransedyktig infrastruktur for miljøvennlig og ressurssparende gods- og persontrafikk er Venstres hovedprioritet i samferdselspolitikken og en av de viktigste nasjonale oppgavene fremover.

– Strekningen Oslo – Gøteborg er landets hovedtransportåre mot Europa. Derfor forventer Venstre at Stoltenberg II viderefører arbeidet som er igangsatt av Bondevik-regjeringen i forbindelse høyhastighetsbane. Regjeringen må bevilge midler enten over revidert budsjett eller over statsbudsjettet for 2007 for å sikre jernbanens konkurranseevne mellom Oslo og Gøteborg, krever nestleder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite Borghild Tenden (V).

Hun tar nå saken nå opp med samferdselsministeren.
– I Soria-Moria erklæringen lover Regjeringen å styrke togforbindelser i Skandinavia. Vi forventer nå handling fra Regjeringen, sier Tenden, sier Tenden.

– Det er allereder planlagt betydelige investeringer på Østfoldbanen i tiden som kommer. Her bør man se investeringene i sammenheng. NSB har allerede materiell som er tilpasset høyhastighetsbane for norske forhold. Det er skinnegangen det nå skorter på, og dette er myndighetenes ansvar, avslutter Venstres Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**