– Stopp ukulturen i Kommune-Norge

Lokaldemokratikommisjonen advarer kommunene mot å sette munnkurv på kommunalt ansatte i en ny NOU som ble presenteret for statsråd Åslaug Haga tirsdag. Kommisjonen oppfordrer kommunene til å gi ansatte full ytringsfrihet og ber kommunene legge meroffentlighetsprinsippet til grunn i all saksbehandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


– Det er på tide å stoppe en ukultur som har fått bre seg i Kommune-Norge, sier Venstres medlem i kommisjonen fungerende ordfører i Sigdal Runolv Stegane.

Stegane som også er organisasjonssjef i Venstre sentralt, har over tid kartlagt det han kaller en voksende ukultur i kommunene: Han hevder at mange ordførere og rådmenn bruker mye energi på å omgå lovverket når det gjelder der åpne prosesser og aktivt hindrer ansatte å delta i samfunnsdebatten.

– Dette skjer i første rekke ved at det settes munnbind på ansatte og ved at offentlighets — og kommunelovens klare krav til åpenhet settes til side. Derfor er det svært gledelig at Venstres vedtatte program for et mer aktivt lokaldemokrati har fått tilslutning i kommisjonen, sier den fritt-talende ordføreren.

Han mener at Kommunenes Sentralforbund sitter med et tungt ansvar for at det har fått utvikle seg en ukultur i kommunene når det gjelder krav til åpenhet og ytringsfrihet.

– KS har det siste tiåret vært pådriver i en omorganiseringsprosess der en ser på kommunene som en privat bedrift med rådmannen som direktør på toppen. Dette har ført til at deltakelse og mangfoldet i lokaldemokratiet har blitt klart svekket, hevder Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**