Et tap for både integreringsarbeidet

Venstre mener regjeringens beslutning om å avvise Oslo kommunes søknad om å videreføre et andre fremmedspråk er et tap for både språkopplæringen i skolen og integreringsarbeidet i Oslo. Regjeringen reverserer med dette det som Stortinget vedtok i fjor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Bakgrunn på www.nrk.no.

– Venstre vil styrke språkopplæringen i skolen. Derfor gikk vi inn for et andre obligatorisk fremmedspråk. Globaliseringen må også sette sitt preg på skolen. Når Djupedal ikke vil gi Osloskolene denne muligheten, er det et tap både for språkkunnskapene til elevene og integreringsarbeidet i Oslo, sier Venstres medlem i utdanningskomiteen Odd Einar Dørum.

– Språk er nøkkelen til bedre kommunikasjon og forståelse mellom ulike kulturer og jeg synes Djupedal viser forbausende lite fleksibilitet og forståelse for de ekstraordinære utfordringene Oslo-skolene står overfor i integreringsarbeidet, sier Odd Einar Dørum

– Når grenser mellom land bygges ned må også barrierene for kontakt og samhandling bygges ned. Venstre mener at fremmedspråklige bør få muligheten til å få kompetansepoeng i sitt eget morsmål som andre obligatorisk fremmedspråk. Det ville betydd mer kunnskap og bedre integrering. Med regjeringens negative holdning til et andre obligatorisk fremmedspråk får vi dessverre det motsatte, sier Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**