Lovfest en rett til ettervern

Venstres landsmøte mener at ungdom under offentlig omsorg skal ha rett til ettervern. I dag er det opp til hver enkelt kommune om de ønsker å tilby barn som har vært under omsorg hos barnevernet ettervern. Venstre mener ettervern må være en grunnleggende rettighet for alle, uavhengig av det offentlige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Politisk uttalelse vedtatt av landsmøte:
Venstre er skuffet over at offentlige ikke har klart å følge opp det ansvaret det offentlige har påtatt seg ved å overta omsorgen for barna fra foreldrene. Barnevernsbarn mangler ofte det nettverket en stabil primærfamilie kan tilby. Derfor må ikke barnevernets tilbud til ungdommen opphøre plutselig ved oppnådd myndighetsalder.

Retten til ettervern må gjelde fra personen blir myndig og frem til fylte 23 år. Retten må innebære konkret hjelp til større avgjørelser i livet, og veiledning fra en fast kontaktperson i barnevernet. Denne kontaktpersonen kan være en saksbehandler, tilsynsfører, ansatt på institusjon eller en fosterforelder. Det er viktig at ungdommen selv ønsker den personen som får ansvaret.

For å sikre forutsigbarhet for brukerne av tilbudet, skal den enkelte i samarbeid med barnevernet utarbeide en individuell plan for den oppfølging som er planlagt i den perioden ungdommen har krav på ettervern.

Alt ettervern må være frivillig for den enkelte. Dersom en bruker ønsker det, kan man benytte sin rett til ettervern i enkelte perioder, og la være å bruke tilbudet i andre perioder. Kommunene må forpliktes til å gi informasjon om retten til ettervern.

Venstre ønsker:
– Lovfesting av en rett til ettervern i alderen fra 18 til 23 år
– Sikre fleksibilitet i ettervernstilbudet
– En individuell plan for hver enkelt ungdom

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**