Rett til ny og uavhengig vurdering for pårørende

Venstres forslag om en ny og uavhengig nemnd der det oppstår uenighet mellom de pårørende og det medisinske fagpersonellet om hvorvidt behandling skal fortsettes eller avsluttes ble idag ferdigbehandlet i stortingets komite for helse og omsorg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Bakgrunn: Se Stortinget.no.

-Resultatet ble en seier for Venstres forslag om at dagens lovverk ikke er godt nok og at det er behov for en ordning med ny og uavhengig vurdering, sier forslagstiller og Venstres medlem i helse-og omsorgskomiteen Gunvald Ludvigsen.

Samlet komite
– En samlet komite var enige om at dagens regelverk ikke er godt nok. Venstre vil gå lenger enn komiteens flertall og gi en lovfestet rett til en ny og uavhengig vurdering for pårørende. En uavhengig nemnd vil gi større trygghet for både pasienter, pårørende og leger, sier Venstres Ludvigsen. I de tilfellene der mistillit mellom lege og pårørende oppstår og dialogen brytes er det spesielt viktig at det opprettes et uhildet organ som kan gi en ny og uavhengig vurdering.

Resultatet av komitebehandlingen finnes her.

Konfliktforebyggende
– Helseminister Brustad har nå full mulighet til å utrede en slik ordning og fremme forslag om lovfestet rett til ny og uavhengig vurdering for pårørende. Det vil gi trygghet for pasienter, pårørende og leger, sier Ludvigsen.

– Det viktigste er å få etablert klare kjøreregler i de få tilfellene konflikt oppstår slik at tilliten kan gjenopprettes. En slik ordning vil også virke konfliktforebyggende i seg selv, sier Venstres Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**