Regjering uten storbybriller

Regjeringens framlegg til revidert nasjonalbudsjett er helt uten satsinger på storbyenes spesielle utfordringer, sier Borghild Tenden fra Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Begrepene kollektiv eller kollektivtrafikk er knapt nevnt i dagens reviderte budsjett. Dermed forsterker regjeringen inntrykket fra høstens budsjettbehandling at de ikke er opptatt av kollektivtrafikken i storbyene.

– Dette er urovekkende for alle som er avhengig av et godt kollektivtilbud, sier Tenden.

Å satse på kollektivtrafikk i byene har også et klart distriktsperspektiv mener Venstre.

– Det er en stor utfordring for distriktsbedrifter å transportere varer gjennom bilkøene på Østlandet. Derfor skulle man tro at en samferdselsminister fra Senterpartiet ville tenke helhet i forhold til distriktene. Vi forventet derfor at Senterpartiet ville satse på kollektivtrafikk i byene for å redusere køene der. I stedet satses det på vei i distriktene, noe som vil skape et ytterligere press på innfartsårene til storbyområdene, uttaler Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**