Skuffet over manglende næringspolitikk

Heller ikke denne gangen har regjeringen maktet å få frem den nye næringspolitikken som har blitt meldt siden de rødgrønne tok over, sier Gunn Berit Gjerde, næringspolitisk talskvinne i Venstre etter framleggelse av revidert statsbudsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


– Det må etter hvert også bli ganske frustrerende for både de rødgrønne selv å ikke få konkretisert noe av det som stadig blir gjentatt av næringsministeren om en ny og aktiv næringspolitikk der de skal våge å satse på prioriterte næringer.

Gjerde mener det nå etter hvert blir komisk å høre næringsministeren og regjeringspartienes næringspolitikere snakke om ny og aktiv næringspolitikk der de skal våge å satse på enkelte næringer for “å forsterke suksesser” og “legge rødgrønn farge”.

– I forslag til revidert statsbudsjett har de ikke våget å gjøre noen prioriteringer. Vi finner lite som tyder på tilrettelegging for et kreativt og nyskapende næringsliv, fremholder Gjerde.

– Økt skatteinngang og økt utbytte utgjør 4 mrd. i inntekter for staten, da er det bemerkelseverdig at lite av dette blir brukt til konkrete næringspolitiske virkemidler. Selv som det går som det suser i Norge for tiden, må vi ha en politikk som stimulerer til mer nyskaping og mer gründervirksomhet, sier Gjerde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**