Bryter forskningsforpliktelser

Stortinget vedtok i fjor en ordning som stimulerer til privat forskningsstøtte. – Nå svikter regjeringen hele ordningen, sier Venstres forskningspolitiske talsmann Odd Einar Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Den såkalte offentlige gaveforsterkningsordning for forskning ble vedtatt i Stortinget i fjor. Ordningen innebærer at private gaver til forskning kan utløse en forsterking fra statens side på 25 prosent.

– Når privat personer og organisasjoner stimuleres til å gi penger til forskning, struper regjeringen hele ordningen, sier Venstres forskningspolitiske talsmann Odd Einar Dørum.

Det er i forslaget til revidert nasjonalbudsjett at regjeringen vil omdisponere 100 millioner fra det generelle forskningsbudsjettet – til gaveforsterkningsordningen. Grunnen er blant annet ekstraordinære pengegaver som Universitetet i Bergen har mottatt fra en enkeltgiver. Dette utløser statens forpliktelse om å forsterke gavene med 25 %. Forskningsrådet har nå beregnet at behovet for kapital i 2006 vil være tre ganger så stort som tidligere budsjettert (altså 50 millioner kroner).

Mange privatpersoner og organisasjoner gir forskningsstøtte, bl.a. Kreftforeningen som gir om lag 120 millioner kroner årlig. Når man har funnet en ordning som stimulerer til forskningsstøtte fra private givere, mener Dørum det er en selvfølge at regjeringen må følge opp sine forpliktelser.

– Når pengene tas fra den langsiktige forskningen for å finansiere statens andel, undergraves tilliten til at denne regjeringen vil forskningens beste. I stedet for å verdsette økt privat vilje til å støtte forskning, så løper regjeringen fra sine forpliktelser, kommenterer Dørum.

Den rød-grønne regjeringen setter et ytterligere merbehov av kapital til gaveforsterkningsordningen på vent til 2007. Fra før har kunnskapsminister Djupedal også kuttet forskningsfondet med 25 milliarder i budsjettet for inneværende år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**