Ber Brustad lovfeste rett til ny og uavhengig vurd

Brustads signaler om lovendring er en seier for Venstres forslag om en ny og uavhengig nemnd der det oppstår uenighet mellom de pårørende og det medisinske fagpersonellet om hvorvidt behandling skal fortsettes eller avsluttes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Venstre ber nå Brustad lovfeste retten til ny og uavhengig vurdering. Se også nettavisen.no.

– Et samlet Storting støttet Venstre i at dagens regelverk ikke er godt nok. Brustad må nå foreslå en lovfestet rett til en ny og uavhengig vurdering for pårørende, krever Venstres medlem i helse-og omsorgskomiteen Gunvald Ludvigsen.

– Venstre mener at dagens lovverk ikke er godt nok og at det er behov for en ordning med ny og uavhengig vurdering, sier Gunvald Ludvigsen.

– Helseminister Brustad har nå full mulighet til å utrede en slik ordning og fremme forslag om lovfestet rett til ny og uavhengig vurdering for pårørende. Det vil gi trygghet for pasienter, pårørende og leger, sier Ludvigsen.

– Det viktigste er å få etablert klare kjøreregler i de få tilfellene konflikt oppstår slik at tilliten kan gjenopprettes. En slik ordning vil også virke konfliktforebyggende i seg seg selv, sier Venstres Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**