Skuffet over minstepensjon

Venstre er skuffet over at Stortinget ikke ønsket å heve minstepensjonen ytterligere under behandlingen av trygdeoppgjøret for 2006. – Jeg er skuffet over at flertallet ikke gikk inn for å gi minstepensjonistene et betydelig økonomisk løft, sier sosialpolitisk talsmann André N. Skjelstad (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Skjelstad er medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomite. Venstre og Skjelstad foreslo at regjeringen skulle legge fram en forpliktende opptrappingsplan for minstepensjon opp til 2 ganger grunnbeløpet, som utgjør 125 784 kroner etter dagens beregninger.

– Mange minstepensjonister lever på fattigdomsgrensen. Skal vi klare å løse fattigdomsproblemet må vi gi mer til de som trenger det mest, sier Skjelstad (V).

Etter dette trygdeoppgjøret vil en minstepensjonist få 112 788 kroner i året.
– Det er svært vanskelig å ha et meningsfylt og verdig liv for denne summen. Det er det mange av de 279 000 minstepensjonistene som ikke klarer. Derfor foreslår Venstre at man i løpet av denne stortingsperioden gir et økonomisk løft for de eldre som i dag kun lever av minstepensjon, sier Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**