Avviser kriminalisering

Tirsdag mottok justisminister Storberget Fafos rapport om hvorfor og hvordan nigerianske prostituerte kommer til Norge. Venstre og sosialpolitisk talsmann André Skjelstad er glad for at Storberget nå vil ta initiativ til å hjelpe de prostituerte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Fafo-rapporten retter søkelyset mot problemene til de nigerianske prostituerte.
– Debatten i mediene har til nå i altfor stor grad handlet om prostitusjon som et gateproblem, påpekte Storberget overfor NTB.

I denne debatten har en rekke politiske partier slått fast at det er nødvendig å kriminalisere sexkjøp.
– Vi er overbevist om at en kriminalisering vil tvinge disse miljøene under jorda og gjøre forholdene for de utenlandske prostituerte enda vanskeligere, sier Skjelstad.

Rapporten heter «Afrikanske drømmer på Europeiske gater. Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge». Den bygger blant annet på intervjuer med over 80 nigerianske prostituerte i Norge og dybdeintervjuer med 13 av dem. Den viser hvordan kvinnene må ta opp store lån for å komme fra Afrika til Europa. Venstre mener det nå er behov for en dreining i debatten om de nigerianske prostituerte.

– Prostitusjon er et sosialt problem som for de nigerianske kvinnene ofte handler om å betale ned gjeld til halliker, eller til å forsørge familie i Nigeria. Da må vårt fokus være på hvordan vi skal hjelpe disse kvinnene. På vårt møte med Fafo-forskerne fikk vi bekreftet vårt syn om at en kriminalisering vil gjøre det vanskeligere å komme i kontakt med disse kvinnene, sier André Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**