Gratulerer med Stockholmstoget

– Vi synes det er godt jobbet av samferdselsministeren som har bidratt til at toget mellom Oslo og Stockholm nå gjennoppstår. Det er positivt at regjeringen begynner å innfri valgløftene om styrking av togforbindelsene til våre naboland, uttaler Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


– Vi støtter også SVs krav om tax-free handel på togreiser til utlandet. Det er logisk at det må være tax-free salg også på stockholmstoget. Det bør da ikke være noen forskjell mellom tog og fly. Venstre mener tax-free salg på toget vil gjøre det mer attraktivt for folk å velge miljøvennlig tog fremfor fly, påpeker Tenden.

– Vi håper imidlertid Navarsete følger opp Bondevik II-regjeingens arbeid med en styrking av forbindelsen Oslo-Gøteborg med høyhastighetsbane. Det skal investeres stort på Østfoldbanen. Disse investeringen må sees i sammenheng med en høyhastighetsbane tilpasset norske forhold. Da kan reisetiden komme ned til 2,5 timer til Gøteborg, avslutter Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**