Deltar som frivillig på Øya-festivalen

– Som Osloborger mener jeg at Øya er en berikelse for byen, og som kulturpolitiker på Stortinget ser jeg viktigheten av slike arrangementer i et større perspektiv. Derfor stiller jeg gjerne opp som frivillig på Øya, sier Venstres Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


I helga deltar Skei Grande som frivillig på Øya-festivalen.
— Dette har jeg gjort tidligere også, sier Skei Grande, som i sin tid som byråd i Oslo var den som muliggjorde at festivalen kunne gå av stabelen i Middelalderparken.

— Jeg måtte bruke mye list for å overbevise andre om at dette var en god ide, humrer Skei Grande. — Derfor synes jeg det er fantastisk gøy å se hvordan Øya på kort tid har utviklet en særegen profil og blitt et helprofesjonelt arrangement. I tillegg til kvaliteten på artistene som kommer hit, både norske og utenlandske, vil jeg særlig trekke frem hvordan Øya systematisk jobber med tanke på miljøet, sier Skei Grande.

God ferie
Grande kan ikke tenke seg noen bedre måte å bruke Stortingets møtefrie periode på enn å besøke kultur-Norge og delta på ulike arrangementer.
— Nærmere 700 000 nordmenn har besøkt eller vil besøke en festival eller lignende arrangementer i sommer. Da sier det seg selv at festivalene rundt om i landet er svært viktig for kulturlivet. Det er viktig at man støtter opp om arbeidet som gjøres i forbindelse med festivalene, både på statlig og lokalt nivå. Festivalene gir inspirasjon og aktivitet som varer gjennom hele året, påpeker Grande.

– Gi rocken høyere status
– Vi må gi de store rockefestivalene samme status som andre festivaler, mener Venstres nestleder og kulturpolitiker Trine Skei Grande, som ønsker en gjennomgang av fordelingsmodellen for pengestøtte til musikkfestivaler. — Vi må få til en helhetlig politikk innenfor musikkfestivalområdet, og den rytmiske musikken må gis høyere prioritet, sier Skei Grande.

– Festivaler som Øya holder høy internasjonal klasse når det gjelder både booking og gjennomføring, og det er liten tvil om at slike festivaler både beriker regionene de arrangeres i og musikklivet i landet som helhet, sier Grande, som tilføyer at de offentlige støtteordningene heller ikke bør "straffe" festivalene for at de er publikumssuksesser.

Knutepunkt
– Det vil sende et viktig signal om statsråd Giske nå innvilger knutepunktstatus til en rockefestival sier Skei Grande, som mener at Øya-festivalen vil være et naturlig alternativ i denne sammenhengen dersom festivalen selv ønsker det.

– Men kanskje er det slik at knutepunktordningen ikke er det beste for rockefestivalene. Rocken har en helt spesiell egenart. Kanskje ville vi gjøre vel så mye ved å få til en helhetlig festivalstøtte-ordning. Uansett er rocken et viktig kulturuttrykk som fortjener at vi som politikere legger forholdene til rette for at rocken gis høyere status, avslutter Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**