Krever klar singel-politikk

Samfunnet har endret seg dramatisk de siste tiårene. Det leves mye mer ulike liv og i ulike familieforhold. Venstres familiepolitikk tar utgangspunkt i at den enkelte familie skal ha stor frihet til å finne de løsninger som passer dem best, men den omfattende rapporten fra SSB om aleneboende og deres vilkår er nedslående lesning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


– Det som fremkommer her, er forhold vi har lenge hatt mistanke om – at de single på mange måter har en tøffere hverdag enn personer i parforhold, sier Venstres nestleder og familiepolitiske talskvinne Trine Skei Grande.

– Venstre krever derfor at statsråd Bekkemellem følger opp utredningen i form av en stortingsmelding om singelpolitikk, sier Venstres Skei Grande.

Bondevik II-regjeringen startet i sin tid et arbeid med sikte på å legge fram en stortingsmelding om de aleneboende, og senest i vår lovde statsråd Bekkemellem at hun skulle komme tilbake til Stortinget “på egnet måte” etter at vi fikk utredet en del av problemstillingene.

– Nå når utredningen foreligger krever jeg at statsråden følger opp det viktige iniativet fra fra forrige regjering med en egen singelmelding. Det er naturlig at en stortingsmelding tar utgangspunkt i de forhold som fremkommer i rapporten, sier Skei Grande, som understreker viktigheten av at single menneskers levekår krever en klar politikk fra myndighetenes side.

– Staten skal ikke definere hvilken familieform som er den beste, men sørge for trygge rammer uansett hvilken familieform den enkelte velger. Når rapporten som foreligger peker på at andelen single har det verre fysisk, psykisk og økonomisk tøffere enn mennesker i parforhold, er det åpenbart at regjeringen må foreslå tiltak for å bedre de singles kår i samfunnet, sier Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**