Foreslår offentlig finansiert tannhelsetjeneste

Venstre vil foreslå at tannhelsebehandling skal sidestilles med legebesøk slik at man får en refusjonsordning med et egenandelssystem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Det er stor enighet om at det ikke finnes faglige grunner til at tannhelsebehandlingen skal være atskilt fra annen medisinsk behandling. Det store spørsmålet er hvem som skal betale. Venstre mener at en offentlig finansiering av tannhelsebehandlingen vil være rettferdig for alle.

Utsatte grupper
– Mange rusmisbrukere sliter med dårlige tenner, mange med spiseforstyrrelser har svært dårlig tannhelse og enkelte må ta opp lån for å dekke kostnadene ved behandling. I dag vet vi at et forsøksprosjekt med å gi utsatte grupper blant eldre og uføre gratis tannlegebehandling har vært vellykket, sier Gunvald Ludvigsen (V) i Helse- og Omsorgskomiteen

Mange med lav inntekt dropper tannlegebesøket med det resultat at problemene og kostnadene vokser. Venstre ønsker at personer med inntekt under 2 G (under 120.000) skal få gratis tannhelsebehandling. Dårlig tannhelse er sosialt stigmatiserende. Det kan for noen grupper hindre sosial kontakt og vanskeliggjøre det å skaffe seg arbeid. I tillegg er det ofte store smerter forbundet med dårlig tannhelse. Den rødgrønne regjeringen har gått høyt ut på banen for å tette den sosiale ulikheten når det gjelder helse. Budsjettet til høsten vil vise om regjeringen mener alvor.

Offentlig finansiering
– Venstre mener at en offentlig finansiert ordning knyttet til tannhelsebehandling vil gi utsatte grupper verdighet og sikre bedre tannhelse for hele befolkningen. En gradvis innfasing over tid vil være den beste metoden, både for å sikre tilgang på nok tannleger og for å få et fastprissystem på linje med fastlegeordningen, sier helsepolitisk talsmann i Venstre Gunvald Ludvigsen.

– Venstre vil arbeide for en rettferdig ordning med gratis tannhelsebehandling til de som trenger det mest og deretter en gradvis overgang til en ordning på lik linje med fastlegeordningen, sier Venstres Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**