Støtteordning for de med god råd

– Det er positivt med den nye støtteordningen for alternative oppvarmingskilder selv om støttebeløpet er lite i forhold til kostnaden. Her er det mulig for mange å spare strøm. Jeg håper mange vil benytte seg av tilbudet, uttaler Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I dag presenterte olje- og energiministeren sine tiltak for å begrense elektrisitetsbruk i husholdninger. Regjeringen innfører en tilskuddsordning for alternativ oppvarming og elektrisitetssparing i husholdninger. Satsen for tilskudd til pelletskaminer og pelletskjeler vil bli 4 000 kroner. Satsen for tilskudd til varmepumper vil bli 10 000 kroner, og ved kjøp av styringssystemer blir tilskuddet 4 000 kroner.

– Jeg frykter imidlertid at dette blir mer til de som har mye fra før. Mange av tiltakene som støttes er i utgangspunktet dyre, derfor frykter jeg at mange rett og slett ikke har råd til inngangskostnadene. Derfor kan innretningen på støtten få begrenset effekt på strømregningen til de som har det stramt økonomisk, men også på den totale kraftsituasjonen, legger Kvassheim til.

– Det er underlig at tiltakene som er aktuelle for de fleste ikke støttes. Dette er rentbrennende ovner og luft-til-luft varmepumper. Selv om disse tiltaken selger godt fra før ville en støtte utløst betydelig strømsparing. Noen kommuner har slike ordninger. Dette kunne vært inkludert i samarbeid med den enkelte kommune.

Kvassheim slår fast at rentbrennende vedovner er en løsning som er tilgjengelig for svært mange. Ovnene er rimelige og mange har god tilgang på billig ved.

– Vi vil derfor foreslå støtte til rentbrennende vedovner i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet. Venstre går derfor lenger i støtteordningen for å redusere bruken av elektrisitet i husholdningene. Vi håper det kan bli tilslutning til forslaget vårt i stortinget. Regjeringespartiene har vært positive til dette tidligere, uttaler Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**