Forventer opprydding for friskolene

Mandag sendte kunnskapsminister Øystein Djupedal forslag til ny privatskolelov ut på høring.
– Venstre står for den eksisterende loven, men er åpen for å vurdere om denne kan forbedres på enkelte punkter, sier Venstres utdanningspolitiske talsmann Odd Einar Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


– Jeg forventer først og fremst at kunnskapsministere rydder opp i forhold til de mange uheldige konsekvensene regjeringens midlertidige hastverkslov, den såkalte “friskolefrysen”, har medført og som jeg gjentatte ganger har tatt opp i Stortinget. Dette gjelder blant annet bedre forutsigbarhet i forvaltningen og statens generelle troverdighet, likebehandling av skoler, kunst- og kulturskolenes rolle, samt spørsmål knyttet til utdanningsstøtten, sier Dørum.

– Jeg tar det for gitt at Djupedal har plukket opp disse sterke signalene, og at vi får en avklaring snarest mulig for skolene som er rammet av frysloven. Mange skoler har havnet i en utilsiktet skvis, og har blitt lovt en avklaring.

– Jeg er enig med Djupedal om at vi trenger en stabil og langsiktig lov, men da må også den nye loven utformes slik at vi unngår slike vidtrekkende og utilsiktede konsekvenser. Her har Djupedal et stort ansvar, og det er vanskelig å se at et slikt mål nås med å åpne for stor grad av skjønnsutøvelse slik som kunnskapsministeren nå legger opp til i lovforslaget, avslutter Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**