Sender regningen til vanlige folk og småbedrifter

– Regjeringens forslag til statsbudsjett gir skatteskjerpelser for vanlige folk. Det satses heller ikke nok på utdanning, forskning og kunnskapsbasert næringsliv, som skal sikre fellesskapet i fremtiden, Venstres leder Lars Sponheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


I budsjettet som legges fram i dag sendes regningen til vanlige folk.
– Økt toppskatt for vanlige inntekter, manglende prisjustering av lønnsfradrag og foreldrefradrag, økning i boligbeskatningen, økt matmoms og en avvikling av individuell pensjonssparing (IPA). Alt dette rammer vanlige folk med vanlige inntekter, ikke de rikeste slik regjeringen hevder, sier Venstres leder Lars Sponheim.

– Regjeringens varslede politikk om å skattlegge de rikeste hardere, viser seg igjen å være retorikk uten reelt innhold. I budsjettet som legges fram i dag sendes regningen til vanlige folk med vanlige inntekter, påpeker Sponheim.

– Avlyser framtida
Statsbudsjettet inneholder dessverre lite gode nyheter for utdanning, forskning og verdiskaping. Norsk næringsliv og verdiskaping er inne i en høykonjunktur, og Samarbeidsregjeringen etterlot seg en solid økonomi og stigende sysselsetning.

– Sjelden har muligheten til å investere i framtida vært større. Det handler om å skape nye arbeidsplasser og næringsliv. Det gjør man ikke uten å satse på kunnskap og nye ideer, gjennom bevilgninger til utdanning, forskning og næringsliv. Dette budsjettet er dessverre nesten blottet for slike tanker, sier Sponheim, som bl.a. viser til svekkelse av den svært vellykkede SkatteFunn-ordningen.

Ubetalt regning
Det er dessuten småbedriftene som nå får regningen for skattelettene til Regjeringens samarbeidspartnere i Bondelag og fagbevegelse.
– En ubetalt regning på 2,5 mrd kroner knyttet til endringer i sykelønnsordningen, er foreløpig saldert mot småbedrifter og kommuner. Slik sett er det nærmest et jukse-budsjett vi i dag får presentert, sier Sponheim.

Sponheim gir imidlertid Regjeringen ros for omlegging av miljø- og bilavgiftene. Dette er et riktig og viktig grep som Venstre støtter. Derimot er satsingen på fornybar energi både puslete og skuffende, sier Sponheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**