Ikke noe løft for Oslo i statsbudsjettet

Venstres to stortingsrepresentanter fra Oslo er langt fra fornøyd med Oslo-profilen i de rødgrønnes første statsbudsjett som ble lagt frem i dag. Noe løft er det ikke snakk om, mener Trine Skei Grande og Odd Einar Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Det er bra at Regjeringen følger opp med tiltak i Groruddalen, men vi savner en større andel frie midler til benyttelse i et samarbeid mellom stat, kommune og lokalbefolkningen. Det er til syvende og sist lokalbefolkningen som best vet hvor skoen trykker, sier Skei Grande.

Skei Grande mener også mener at bevilgningene til de flerkulturelle kulturinstitusjonene er for puslete. – Skal vi gi de flerkulturelle institusjonene et skikkelig løft forutsetter dette større bevilgninger, understreker Skei Grande.

– Vi savner også øremerket satsing på tiltak i Oslo Sør/Søndre Nordstrand lik satsingen vi har hatt i indre øst og nå i Groruddalen, sier Dørum, som tok opp dette forholdet i en interpellasjon i Stortinget i vår.

– Jeg synes også at styrkingen av Oslo-politiet er for svak i forhold til de utfordringer vi står ovenfor. Oslo er landets hovedstad og Norges eneste storby, og politibudsjettet burde reflektere dette. Jeg savner blant annet en sterkere innsats knyttet til bekjempelsen av organisert kriminalitet, og i denne sammenheng selvfølgelig også gjengene, sier Dørum.

Kollektivsatsingen, som er en av Venstres hjertesaker, lever heller ikke opp til forventningene, understreker Dørum og Skei Grande.
– Venstre beklager sterkt at regjeringen i samferdselsbudsjettet legger opp til et kutt på 43 millioner kroner i den såkalte belønningsordningen for kollektivtrafikken. Belønningsordningen har gitt store forbedringer for å få på plass flere viktige kollektivforbedringer, blant annet trikkens “rullende fortau”-visjon og fem minutters ruteintervaller i Oslo. Det er viktig med incentivmidler for å stimulere til økt satsing og bruk av kollektivtrafikken, sier Dørum.

– I tillegg rammer selvfølgelig Regjeringens svikt i forhold til forskning og høyere utdanning også Oslo, avslutter Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**