Lysegrønn miljøprofil i statsbudsjettet

I statsbudsjett ser vi flere positive spor på miljøområdet. Regjeringen legger for eksempel opp til CO2-håndterting ved gasskraftverket på Kårstø. Det er også positivt at avgiftspolitikken brukes til å stimulere til miljøriktig adferd gjennom blant annet bilavgiftene, sier Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Gunnar Kvassheim (V), leder for stortingets energi- og miljøkomité, stiller seg imidlertid uforstående til at man reverserer utviklingen på andre miljøområder.

– I forbindelse med oppfølgingen av forvaltningsplanen for Nordområdene gikk det som Venstre fryktet. En rekke kunnskapshull knyttet til miljøet og ressursene i nordområdene ble lagt til grunn for at områder ikke ble åpnet for petroleumsaktivitet i denne omgangen. I oppfølgingen ser vi desverre at det avsettes langt mer ressurser til å lete etter olje enn til å dokumentere økosystemene og økologien i områdene, påpeker Kvassheim til.

– Regjeringens opplegg for mer produksjon av fornybar energi er altfor svakt og puslete. Jeg savner også det varslede påbudet for omsetning av biodrivstoff for bensinstasjonene. Kuttene i bevilgninger til kollektivtrafikken i byene vil ramme byområdene hardt. Det legges i praksis opp til vernestopp i 2007 når det gjelder nye nasjonalparkområder og midler til skogvern reduseres. Miljøverndepartementet fremstår definitivt ikke som budsjettvinner, konkluderer Kvassheim.

– Vi håper regjeringen mener alvor når de sier de er åpne for budsjettjusteringer i Stortinget. På flere viktige miljøområder er det definitivt bruk for slike justeringer, avslutter Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**