Manglende avklaring om lokalsykehus

Venstre er urolig over utviklingen i sykehussektoren. – Vi hadde i dag ventet langsiktige rammer for sykehusene. Dette kom ikke. Jeg frykter at nedleggingsspøkelset vil fortsette å true lokalsykehusene, sier Venstres helsepolitiske talsmann, Gunvald Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Under dagens budsjettfremlegg la helseministeren også frem Nasjonal helseplan (2007 – 2010).
– Vi hadde nå ventet en avklaring om innhold som skulle gi langsiktige rammevilkår for lokalsykehusene. Dette kom ikke. I stedet setter regjeringen ned et utvalg som vil føre til ytterligere ørkenvandring for lokalsykehusene, sier Ludvigsen.

Venstre mener helsevesenet nå hadde trengt en umiddelbar avklaring for hindre uro og gi pasientene trygghet.

Regjeringen har gått høyt på banen for å løse underskuddsproblemene til sykehusene. Venstre mener det er skuffende at de ikke har greid dette. Av 1.6 milliarder til styrking av spesialisthelsetjenstene, går cirka 1 mrd til dekning av gamle synder – nemlig økte pensjonsutgifter.

– Helseforetakene har dessuten fått en kvart mrd i økte utgifter til sykelønn, og dermed blir økningen som en dråpe i havet i forhold til behovet. Dette er oppsiktsvekkende, sier Gunvald Ludvigsen. Han påpeker at det eneste positive er reduksjonen i skjevfordelingen til Helse Vest og Helse Midt-Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**