Lytt til berørte parter, Djupedal

Etter iniativ fra NHO har opp mot en million direktører, industriarbeidere, forskere, studenter og lærere sendt et felles brev der de ber Stortinget plusse på Regjeringens forslag til forskningsbudsjett i den kommende budsjettprosessen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Dette er et svært viktig og tydelig signal, og jeg er glad for at det er nærmest en samlet sektor som stiller seg bak dette kravet. Djupedal og Regjeringen gjør klokt i å lytte til innspillene. Forskningssektoren kan i hvert fall være trygg på at Venstre kommer til å følge opp forskningen i budsjettprosessen, sier Venstres forskningspolitiske talsmann Odd Einar Dørum.

– I de senere dagene har statsråd Djupedal forsøkt å imøtegå den kraftige kritikken mot forskningsprofilen i de rødgrønnes første statsbudsjett, blant annet med å henvise til at man ikke kan sammenligne forskningsinnsatsen til dagens regjering med det som regjeringen Bondevik II foreslo i sitt siste budsjett. Dette er et beklagelig forsøk på å løpe fra ansvaret som kunnskapsminister. I Soria Moria-erklæringen slås det fast at Regjeringen vil øke forskningsinnsatsen til 3 prosent av BNP innen 2010. Slik det nå ser ut ligger de rødgrønne langt bak dette målet, og Djupedals “hvileskjær” kan i så måte bare karakteriseres som tragisk, påpeker Dørum.

– Dersom Djupedal skal leve opp til tittelen kunnskapsminister og være noe mer enn barnehageminister forutsetter Venstre at han sørger for å rette opp hvileskjæret i forbindelse med bevilgningene til forskning og høyere utdanning. I stedet for å vinke farvel til framtida bør de rødgrønne ta inn over seg at økt satsing på høyere utdanning og forskning er den beste garantien for verdiskaping, utvikling og den generelle allmenndannelse på lengre sikt. Venstre vil i den kommende budsjettbehandlingen prioritere disse samfunnsmessige viktige områdene, noe den nåværende regjeringen tydeligvis ikke er villig til å gjøre, avslutter Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**