– Venstre stiller tre krav til forlik

Venstre mener forslaget til ny modell for alderspensjon i folketrygden er et greit utgangspunkt for forhandlinger. – Et fortsatt forlik står og faller med videreføring av ordningen som stimulerer folk til å tegne egne individuelle pensjonssparinger (IPA), sier venstrelederne Lars Sponheim og Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Nestleder i Venstre, Trine Skei Grande, slår fast at partiet har tre krav: Fortsatt skattefradrag ved individuell pensjonssparing, unngå dårligere pensjon for de med lengre utdanning og at man får uttelling for ulønnet omsorgsarbeid i hjemmet.

– Norge trenger en bred samling om fremtidens pensjon. Et slikt samarbeid er avhengig av regjeringens vilje til reelle forhandlinger. Dette synes jeg vi så langt har sett lite til, sier Skei Grande.

– Et fortsatt forlik står og faller med videreføring av ordningen som stimulerer til at folk tegner egne individuelle pensjonssparinger (IPA). Dersom regjeringen står fast på å kutte i denne IPA-ordningen, er pensjonsforliket brutt. Venstre mener det er oppsiktsvekkende at SV, som ikke var en del av pensjonsforliket våren 2005, har fått større innflytelse på utformingen av framtidens pensjonssystem enn forlikspartnerne i Venstre, KrF og Høyre.

Grande slår også fast at opptjeningssystemet i folketrygden må stimulere til arbeid.
– Folk med lengre utdanning og helt normale lønninger må ikke komme dårligere ut en det den forrige regjeringen og pensjonskommisjonen la opp til. Vi synes regjeringens forslag med en senkning av opptjeningstaket fra 8G til 7G er problematisk. Dette fordi det rammer denne gruppen, som heller ikke får opptjeningspoeng for studietiden.

Venstre mener det er åpenbart at pensjonssystemet og -forliket består av tre pillarer: Folketrygd, obligatorisk tilleggspensjon og individuell pensjonssparing. Dersom det bare gis skattestimulans til obligatorisk tilleggspensjon og ikke til individuell pensjonssparing er forliket brutt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**