Meningsløst å selge NRK

Fremskrittspartiet har foreslått å å selge NRK i deler, og gjerne til utenlandske kommersielle selskaper. Venstre mener forslaget er meningsløst og kulturløst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Det er kulturløst å gå inn for å selge NRK, sier Venstres nestleder og medlem av Stortingets familie- og kulturkomité, Trine Skei Grande.

– Venstre mener det må satses på allmenkringkasting også i framtiden og vil advare sterkt mot en helkommersialisering av alle medier. NRK har en viktig kulturoppgave som en ikke kan forvente at kommersielle selskaper kan eller vil ivareta, sier Venstres Grande.

– Det er en stund siden Fremskrittspartiet ville selge Nationaltheatret til bingolokaler, og jeg har hatt inntrykk av at partiet har forstått mer av kulturpolitikk siden den gang. Men dette forslaget tyder dessverre ikke på det, sier Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**