Ikke kompetanseår for lærerne i denne omgang

I dag ble Venstres forslag om å innføre et kompetanseår for lærere i grunn- og videregående skole behandlet i Stortinget. Forslaget har fått bred støtte fra blant annet Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Elevorganisasjonen, men fikk ikke flertall på Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


– Jeg er skuffet over at de andre partiene ikke innser viktigheten av å kunne få til en ordning med et kompetanseår, noe som utvilsomt ville vært til stor hjelp for en systematisk og nødvendig kompetanseheving av lærerne. Et kompetanseår vil dessuten gjøre yrket langt mer attraktivt, sier Venstres skolepolitiske talsmann Odd Einar Dørum.

Venstre i forkant
– Jeg er likevel glad for at et flertall i Stortinget anerkjenner at kompetanseåret vil være et bidrag for å få til en hardt tiltrengt systematikk i forbindelse med etter- og videreutdanning for lærere. Jeg må bare konstatere at Venstre ligger i forkant når det gjelder å ta i bruk radikale virkemidler for å styrke lærerne faglig, sier Dørum, som registrerer at flere andre partier tenker likt med Venstre uten å ta skrittet fullt ut og støtte forslaget .

Gir ikke opp
Venstre kommer til å fortsette å arbeide for kompetanseåret, særlig på lokalt nivå. Et mål på veien er å få til begrensede prøveordninger i utvalgte kommuner i samarbeid med partene i arbeidslivet, finansiert som et spleiselag mellom stat og kommune.
– I realiteten innebærer kompetanseåret en naturlig videreføring av Kunnskapsløftet, og jeg er sikker på at de andre partiene vil være med på en slik ordning når vi får evalueringer på bordet som ytterligere understreker behovet for en langt bedre videre- og etterutdanning for lærerne, sier Dørum.
– Læreren er nøkkelen til en bedre skole, og Venstre kommer til å fortsette å kjempe for en faglig styrking av lærerne, lover Dørum.

Innstillingen kan leses i sin helhet på Stortinget.no.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**