Vil ha stortingsmelding om CO2-håndtering

Venstre krever at regjeringen nå bidrar til en klargjøring av sin politikk på gasskraft og CO2-håndtering. Leder av Energi- og Miljøkomiteen Gunnar Kvassheim (V) ber derfor regjeringen legge frem en stortingsmelding om gasskraft og CO-2-håndtering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kvassheim tok opp spørsmålet opp i Stortingets spørretime i dag, hvor han spurte om Miljøvernminister Helen Bjørnøy så behovet for en stortingsmelding på området. Miljøvernministeren svarte at regjeringen gjennom sin politikk hadde tatt de luftige visjonene om CO2-håndtering og konkretisert visjonen gjennom ulike prosjekter.

– I etterkant av vedtaket om bygging av gasskraftverk på Mongstad er regjeringens klima- og gasskraftpolitikk uklar. I statsbudsjettet for 2009 har regjeringen bevilget betydelige midler til et renseanlegg på Kårstø som etter planen skal stå ferdig i 2009. Samtidig sier regjeringen at rensing på Mongstad ikke er mulig før 2014. På Tjeldbergodden er prognosen rensing i 2012. Regjeringen kan for øvrig ikke avklare om og hvordan den vil bidra, sier Gunnar Kvassheim.

– Venstre mener derfor regjeringen burde presentert sin politikk gjennom en stortingsmelding om gasskraft, CO2-håndtering og en verdikjede for CO2. Andre land, som for eksempel England, har utarbeidet stortingsmeldinger på dette området. En stortingsmelding vil bidra til en mer konstruktiv og åpen debatt om gasskraftverk og CO2-håndtering, uttaler Kvassheim.

Miljøvernministeren valgte ikke å besvare spørsmålet om en stortingsmelding. Venstre vil derfor forfølge dette spørsmålet på egnet måte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**