– Uheldig synsing fra samferdselsministeren

Samferdselsministeren uttrykte nylig sterk mistillit til styrelederen i Telenor. – Navarsete tror dette er en aktiv næringspolitikk, men hun bryter i virkeligheten med sin rolle som objektiv myndighet som ankebehandler, uttaler Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Bakgrunnen er salget av Telenor Satellite Services (TSS) til et utenlandsk selskap.

Borghild Tenden (V) og Leif Helge Kongshaug (V) har nå rettet et skriftlig spørsmål og bedt om samferdselsministerens vurdering av egen habilitet i forhold til å behandle ankesaker på teleområdet. Ifølge de to er kritikken av Telenors salg alvorlig, siden samferdselsdepartementet ved ministeren er ankeinstans for saker på teleområdet.

– Samferdselsministeren setter rammevilkårene i telesektoren i Norge. Når Navarsete så sterkt har tatt avstand fra ett selskap, er det grunnlag for å stille spørsmål ved hennes habilitet i forhold til å behandle aktørene på området rettferdig, påpeker Borghild Tenden.

Skriftlig spørsmål fra Venstres stortingsgruppe til samferdselsministeren:
Hvordan vurderer samferdselsdepartementet samferdselsministerens habilitet i forhold til å behandle ankesaker på teleområdet, når hun nå har uttrykt sterk mistillit til styret i ett selskap?

Bakgrunn:
I politisk kvarter 27.10.2006 utrykker Samferdselsministeren sterk mistillit til styret og styrelederen i Telenor i forbindelse med salget av Telenor Sattelite Services til et utenlandsk selskap. Samferdselsministeren gir under sendingen uttrykk for at hun ønsker styrelederen i selskapet sparket, men påpeker at dette er opp til næringsministeren. Samferdselsministeren ved Samferdselsdepartementet er ankeinstans for saker på samferdselsområdet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**