– Bedre kollektivtilbud i byene

– Miljøvernminister Helen Bjørnøy oppfordret nylig folk om å la bilen stå. Da må vi imidlertid gi folk et alternativ. Det gjør vi gjennom å styrke kollektivtrafikken i de store byene, sier Venstres nestleder i Stortingets transport og kommunikasjonskomité, Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre vil styrke kollektivtrafikken i byene i sitt alternative statsbudsjett som legges frem tirsdag. Venstre legger inn 182 mill. kroner til den såkalte belønningsordningen for kollektivtrafikk. Belønningsordningen for bedre kollektivtransport er redusert i regjeringens budsjettforslag. Venstre vil øke tilskuddet til ordningen til 182 mill. kroner.

– Kollektivtransporten må være ryggraden i transportsystemet i de store byene. Skal vi klare dette må flere reise kollektivt, og færre bruke bil. Det er ikke mulig å få flere til å reise kollektivt, samtidig som man struper ordninger som faktisk fører til noe positivt, påpeker Borghild Tenden (V).

– Belønningsordningen har gitt store forbedringer som rullende fortau og fem minutters ruter i Oslo og bussmetro i Kristiansand. Nye datasystemer har gjort det mulig for de reisende å få oppdatert informasjon om når trikk eller buss kommer. Det er synd denne fremtidsrettede utviklingen nå står i fare for å stoppe opp, sier Tenden.

– Belønningsordningen stimulerer kommunene til å satse på kollektivtrafikken. På denne måten utløser én statlig krone betydelige kommunale kroner til kollektivformål. Denne positive utviklingen må fortsette, håper Tenden.

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport:
a) Har hatt positiv effekt i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø.
b) Skal dempe veksten i transportbehovet og øke antall kollektivreiser på bekostning av bilbruk.
c) Rapporten “Optimale tilskudd til kollektivtrafikk i byområder” fra Transportøkonomisk institutt, viser at et tilskuddsnivå på 150 millioner kroner ville gitt samfunnsøkonomiske gevinster på over 700 millioner kroner.
d) Ordningen ble lansert av daværende samferdselsminister Torhild Skogsholm (V).
e) Reduseres av regjeringen i 2007-budsjettet fra 150 til 107 mill. kroner. Venstre vil øke bevilgningene til 182 mill. kroner i sitt budsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**