Prioriterer kunnskap, verdiskaping og velferd

Venstre prioriterer kunnskap, verdiskaping og velferd i sitt forslag til Statsbudsjettet i 2007. Venstre omprioriterer i underkant av 7 milliarder i forhold til Regjeringens budsjett og foreslår å bruke en halv milliard mindre oljepenger enn regjeringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Venstre ser det som en plikt å rette opp regjeringens kutt i forskning og høyere utdanning. Å prioritere kunnskap og forskning er å satse på fremtidens verdiskapning og velferd. Derfor foreslår Venstre 1.1 milliarder kr mer til forskning og høyere utdanning, sier Venstres leder Lars Sponheim. I tillegg foreslås Forskningsfondet styrket med 40 mrd. Kr.

Venstre foreslår videre at det settes av i underkant av en halv milliard til næringstiltak, bla.a. en en rekke tiltak for å styrke gründeres og selvstendig næringsdrivendes trygderettigheter. I tillegg foreslår Venstre at næringsfiendtlige skatteforslag fra regjeringen reverseres.

– Venstre mener dette spesielt vil motivere flere kvinner til å starte med egen næringsvirksomhet, og holde ut i virksomheten. Dette er å stimulere til mer verdiskaping som igjen vil gi mer penger til velferd , sier Sponheim. I tillegg foreslår Venstre at en del næringsfiendtlige skatteforslag fra regjeringen reverseres.

I Venstres budsjettforslag styrkes også psykiatri og rehabilitering med totalt 250 millioner. I tillegg foreslår Venstres at det settes av 170 millioner til tannhelse.

– Psykiatri og rehabilitering er sterkt underfinansiert i regjeringens opplegg. Å satse på psykiatri og rehabiltering er forebygging som sparer både folk og samfunnet for lidelser og helseutgifter, sier Sponheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**