– Viljen låst inne i et kott

Odd Einar Dørum undret seg over Kunnskapsministerens manglende vilje til å satse på forskning under dagens spørretime i Stortinget. – Jeg tror viljen ble låst inne i et kott på Soria Moria, sa Odd Einar Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Venstres forskningspolitiske talsmann pekte i sitt innlegg på hvordan regjeringen systematisk svikter høyere utdanning og forskning. Dørum pekte bl.a. på reduksjonen i bevilgningene til høgskoler og universiteter, og hvordan en rekke organisasjoner nå peker på hvordan regjeringen svikter høyere utdanning og forskning.

– Den manglende viljen til forskning er ekstra tydelig når regjeringen får en ekstrapott på cirka fire milliarder til fordeling. Fortsatt prioriterer ikke regjeringen å rette opp svekkelsene i høyere utdanning og forskning, sier Odd Einar Dørum.

I sitt innlegg kritiserte Dørum også regjeringens arbeid med Forskningsfondet. I budsjettet for 2007 vil Djupedal ha et Forskningsfond på 60 milliarder.

– Dette er 40 milliarder bak SVs egne målsettinger. Vi vil som SV ønsket i opposisjon ha et Forskningsfond på 100 milliarder. Avkastningen fra Forskningsfondet gjør det mulig å realisere ordninger som styrker Norge som forskningsnasjon.

Stikkord fra Venstres alternative budsjett for høyere utdanning og forskning:
Venstres hovedsatsing i sitt alternative budsjett er utdanning og forskning. Kuttene i i basisbevilgninger til universitet og høyskoler reverseres (274,3 mill.) Bevilgningene til vitenskapelig utstyr økes (200 mill.). Bevilgningene til Forskningsrådet økes (265 mill.) Kuttene i gaveforsterkningsordningen for forskning reverseres (100 mill). Forskningsfondet økes (100 mrd).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**