Slakter regjeringens gyro-arbeid

– Regjeringen tar ikke opplysningene og varslene om gyroens innvirkning på villaksen alvorlig, sier Venstres stortingsrepresentant Vera Lysklætt. Hun mener vi må ha nulltoleranse mot rømt oppdrettslaks.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Lysklætt tok opp spørsmålet overfor fiskeriministeren i Stortinget nylig. I Venstres alternative budsjett foreslår partiet å øke dagens bevilgning til bekjempelse av lakseparasitten gyrodactilus salaris med 11 millioner kroner.

– Vi har merket oss mange organisasjoners bekymring for manglende bevilgninger til bekjempelse av lakseparasitten. Norge har et særlig ansvar for å forvalte våre unike vill-laksstammer. Vannet holder nå på å renne ut for villaksen, dersom vi ikke straks får gjort noe med den enorme rømmingen fra oppdrettsanlegg, sier Lysklætt.

Lysklætt mener vi må ha nulltoleranse mot rømming.
– Selv om en rekke oppdrettere tar dette ansvaret seriøst, er det nødvendig med en holdningsendring blant mange oppdrettere. Det kan overhodet ikke aksepteres at norsk natur, lokalsamfunn, reiselivsnæringa og sportsfiskere skal betale prisen for det som oppfattes som svært alvorlig miljøkriminalitet.

– Dersom ikke næringa snarest rydder opp i dette selv, må vi etter min mening vurdere å flytte oppdrettsanlegg på land. Vi må også begynne med en omfattende prøvetaking av fòr i magen på rømt fisk, for gjennom dette å spore rømt fisk tilbake til det riktige anlegget, påpeker Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**