Venstre vil ha sykehusene tilbake til fylkene

– Vi vil ha sykehusene under direkte eierskap og styring av det nye fylket, sier Vera Lysklætt. Venstre støtter dermed 17 av 19 fylkesordførere som ifølge NRK mener Staten bør gi fra seg sykehusene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Helseforetakene er en dårlig eierform for folket. Storting og statsråd blir for fjernt fra folk – og folk er veldig opptatt av helsetilbudet. Da må vi legge tilrette slik at de kan engasjere seg og delta, sier Vera Lysklætt. Hun mener fylkespolitikerne på en bedre måte kan ivareta folks interesser. – I dag har vi fått et helsevesen med et betydelig demokratiunderskudd. Lukkede styremøter og profesjonelle styrerepresentanter, som ikke rapporterer til noen har vært dårlig medisin for demokratiet, hevder venstrekvinnen.

Tre nivåer
Når det gjelder antall forvaltningsnivåer går Venstre på lik linje med regjeringa inn for tre nivåer.
Etter en omfattende høringsrunde har partiets landsstyre gått inn for at dagens fylker erstattes med en enhetsfylkemodell som mellomnivå.
– Vi er opptatt av at statlige oppgaver som ligger under fylkesmannen nå kommer under folkevalgt beslutning på mellomnivå (fylkene). Etter Venstres modell vil Fylkesmannen (staten) sitte igjen med kontroll og tilsyn, slik regjeringa også ser ut til å foreslå i dag, sier Vera Lysklætt.

– Flytt flere oppgaver
Venstre mener regjeringa bør gi flere oppgaver til kommunene og fylkene.
– Sykehusene tilbake til mellomnivået/fylkene kunne ha gjort dette til en reform med tyngde. Innholdet i meldinga fra regjeringa dreier seg bare om å flytte på et par prosent av statens ressurser og oppgaver, mener Vera Lysklætt.

– Det kan hende at vi vil se at vi får noen færre fylker og kommuner her i landet i framtida – men slike endringer må i såfall skje ved frivillighet. A4-løsninger som tvinges på befolkningen etter et diktat ovenfra, er etter min mening ikke veien å gå, avslutter Vera Lysklætt.

Nytt fylke
Venstres reform er altså “det nye fylket”. Det vil være en videreføring av det vellykkede forsøket med et enhetsfylke som er gjennomført i Møre og Romsdal. Erfaringene fra dette forsøket er at kommunene føler at fylket har blitt en mye sterkere samarbeids- og utviklingspartner. Venstre mener at de nye fylkene må få ansvaret for næringsutvikling, samferdsel, kultur, helse og de videregående skolene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**