Støtte til initiativ for misbrukte menn

Venstres nestleder Trine Skei Grande reiste i Stortinget en debatt om seksuelle overgrep mot menn. Hun ba likestillingsminister Karita Bekkemellem være med på å motarbeide tabuene som preger slike problemstilinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Jeg er glad for statsrådens reaksjon. Hun var positiv til en handlingsplan og ville også bidra til å skape offentlig debatt for å avmystifisere at også menn blir utsatt for overgrep.

Det er et faktum at bevissthet og hjelpeapparat i dominerende grad konsentrerer seg om overgrep mot kvinner og barn, mens overgrep mot menn er tabubelagt og hjelpeapparatet har for liten kapasitet. Også mange menn har vært utsatt for overgrep som barn. Skei Grande fikk full støtte fra nesten alle partier.

– Bare SV plasserte seg på siden av debatten, sier Skei Grande, som undret seg over den aggresjon SV viste da denne problematikken ble reist i en tidligere stortingsdebatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**