Dramatisk for vindkraften

Nesten ni av ti vindprosjekter er lagt på is. Urovekkende mener Venstre.
– Vi foreslår i Stortinget i dag en ny feed-in ordning for økt offentlig støtte til fornybar energiproduskjon, sier Venstres Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Engergibedriftenes landsforening frykter at hele vindkraftsatsingen kan rakne på grunn av for liten støtte fra regjeringen. En drøy uke etter fremleggelsen av regjeringens støtteordning for fornybare energikilder, kommer det kraftige signaler fra bransjen.

– Vi advarte om at ordningen ville bety kroken på døra for mange gode vindkraftprosjekt. Nå legges vindkraftprosjekter på is, og i går ble utbyggingen av vindmølleparken på Ytre Vikna kraftig redusert, sier Venstres Gunnar Kvassheim.

Bedre støtteordning
Ifølge utbyggeren på Vikna, Nord-Trøndelag E-verk (NTE), må staten bidra med langt mer enn 8 øre pr. kWh for at vindkraft skal bli lønnsomt.
– At vindparken på Ytre Vikna legges blir kraftig redusert, skyldes regjeringens manglende vilje til å satse på fornybar energi. Det paradoksale er at Ytre Vikna ligger i et område som er truet av forsyningskrise, og hvor regjeringen er positiv til å bruke 2 milliarder kroner på forurensende mobile kraftverk, sier leder av Stortingets energi- og miljøkomite, Gunnar Kvassheim (V).

Skrinlegger planer
Produksjonen fra vindkraftanlegget på Vikna ville tilsvart strøm til ca 40 000 husstander ved full utbygging. Fra før har Norsk Vindkraftforening advart mot konsekvensene av regjeringens støtteordning for fornybare energikilder.
– Flere energiselskaper vurderer nå å skrinlegge sine vindkraftplaner. Dette tegner et bilde av en feilslått energi- og klimapolitikk, uttaler Gunnar Kvassheim.

– Da regjeringen vraket vårt opplegg med såkalte grønne sertifikater, lovet de å komme tilbake med noe som ville utløst tilsvarende mengder fornybar energiproduksjon. Det har de definitivt ikke klart, avslutter Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**