Registre eller politifolk

John Olav Egeland skriver i Dagbladet 30.12.06 at det ikke har hevet seg noen kritiske røster til justisministerens forslag om et utvidet DNA-register. Det er feil. Venstre har flere ganger uttrykt bekymring for denne «biologiske revolusjonen».

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Vi er enige i at en fornuftig registrering og bruk av DNA er et viktig redskap i kampen mot kriminalitet. Venstre mener imidlertid at Storbergets forslag er for vidtgående.

Bekymret
Vi er bekymret for en utvikling hvor borgerne stadig blir registrert og overvåket. Det må etter vår mening foreligge en reell fare for gjentakelse av en forbrytelse for at en person skal inn i DNA-registeret. Vi mener derfor at DNA-registeret bør være forbeholdt de som er idømt straff på seks måneders ubetinget fengsel. I Storbergets lovforslag vil enhver idømt forbrytelse som kan medføre frihetsstraff registreres. Dermed vil også førstegangskriminelle og personer som begår mindre alvorlige lovbrudd kunne registreres. Når listen legges lavt for hvem som skal registreres, vil en betydelig del av befolkningen komme i politiets søkelys. Og har du blitt registrert, er det ingen åpenbar vei ut. Målet for straffedømte er full rehabilitering til samfunnet. Derfor mener Venstre at det i lovteksten bør åpnes for sletting fra registeret etter en viss tid, med mindre den registrerte er dømt for nye lovbrudd eller andre viktige forhold tilsier at registreringen bør opprettholdes.

Overdreven betydning
Venstre vil advare mot å gi DNA-registeret overdreven betydning. Også riksadvokaten skriver i sin høringsuttalelse at de vil «advare mot at det stilles for store forventninger til effekten av en vesentlig utvidet registreringsadgang på oppklaringsstatistikken». Statsråd Storberget fremstiller registeret som løsningen på problemet med vinningskriminalitet. Men problemet i dag er ikke først og fremst at politiet ikke vet hvem de fleste gjengangerne er. Problemet er at politiet ofte mangler personell. Det er allerede i dag fullt mulig å ta fingeravtrykk og registrere flere, men det krever ressurser. Oslo politidistrikt har også uttrykt bekymring over at et utvidet register vil medføre økt ressursbruk for politiet.

Flere folk
Det er ikke tilstrekkelig å gi utvidete kriminalitetsbekjempende verktøy uten samtidig å følge opp med flere ressurser til å bruke disse. Politiet har behov for flere personer og vi trenger mer synlig politi ute blant folk. Det ville vært en bedre nyttårsgave til det norske folk hvis Storberget hadde presentert en bemanningplan for politiet kombinert med et mer begrenset og målrettet DNA-register.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**