Politiske dokumenter fra Venstre

Venstre er Norges sosialliberale parti. For oss er mennesker er viktigere enn systemer.
Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først. Vi legger særlig vekt på fire politiske hovedområder: Skole. Miljø. Småbedrifter. Velferd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Menyen over peker videre til temesider om [Miljø], [Skole], [Småbedrifter] og [Velferd].

Brosjyre Venstre 2011

Kort om Venstre: Brosjyrer 2011
Lurer du på hva som er viktigst for Venstre kan du lese hovedbrosjyren vår. Du kan laste den ned i pdf-format (bokmål, nynorsk og engelsk) fra lenkene under.

• Last ned: Venstres brosjyre 2011 “Folk først” (bokmål)(pdf).
• Last ned: Venstres brosjyre 2011 “Folk først” (nynorsk)(pdf).
• Download: Brochure 2011: “Putting people first” (english)(pdf).

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Stortingsvalgprogram
MERK at du også finner enkeltpunkter fra stortingsvalgsprogrammet i stikkordregisteret og rullegardinmenyen “Venstre mener” nederst på denne siden (grått felt).
• Last ned: Venstres stortingsvalgprogram 2009-2013 (pdf).
• Last ned: Venstres stortingsvalgprogram 2005-2009 (pdf)
• For eldre programmer – send e-post til Venstre.

Prinsipprogram
Frihet og rettferdighet: Prinsipprogram for Venstre
• Last ned: Venstres prinsipprogram i tekstformat (pdf) eller prinsipprogrammet som brosjyre (pdf).

Venstres logo

Statsbudsjett
Venstres budsjettforslag de siste årene er samlet på Venstres budsjettside.
• Gå til Venstres budsjettportal: www.venstre.no/statsbudsjett

Andre politiske dokumenter
Handlingsprogram for distriktene: Vedtatt i Landsstyret 2010.
Kulturpolitisk plattform 2009-2013: Vedtatt i Landsstyret 2009.
Skolepolitisk manifest: Vedtatt på Landsmøtet i 2007.

Tiltaksplaner fra Venstre
Skolen må styrkes som integreringsarena!

Venstres hovedsaker og litt til
Alle saker på Venstres nettsider er delt opp i tema. Dersom det er et spesielt tema som interesserer deg mer enn andre, kan du derfor velge tilpassede sider. Du kan bl.a. velge blant disse temaene:

Miljø: Et klimavennlig samfunn
Småbedrift: Et kreativt og verdiskapende Norge
Velferd: Varm velferd når du trenger det
Skole: En skole for kunnskap og like muligheter
Distriktspolitikk: Verdiskapingspolitikk for hele landet
Kultur: Forpliktende satsing på kultur
Lokaldemokrati: Mer makt til lokaldemokratiet
Utenriks: En sosial-liberal utenrikspolitikk
Ideologi: Friheten skal gjelde overalt, for alle
Innvandring og integrering: Et inkluderende samfunn
Personvern: Et sterkt personvern
Samferdsel: Samferdselspolitikk for miljø og framkommelighet

Notater om Venstres ideologi
Den sosiale liberalismen (pdf)
Venstres prinsipprogram (pdf)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**