Styret 2009

Oversikt over styret i Bø Venstre 2009

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Per Espen Fjeld

Per Espen Fjeld

Per Espen Fjeld, leiar

Bergit Askildt Myrjord, nestleiar

Sveinung Astad, studieleiar

Hilde Risan, sekretær

Ingebjørg Ørnulfsdotter Nordbø, kasserar

Kjell Stundal, styremedlem


Vararepresentantar:

1. Olav Kasland

2. Olav Lahus

3. Øyvind Dahle


Valnemnd:

Hæge Straand Sunde

Kjell Stundal

Birger Risnes

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**