Venstres Opplysnings- og Studieforbund (VO)

Nytt studieopplegg er tilgjengelig: Kommunevalg 2007. Dette er et studieopplegg for utarbeidelse av kommunevalgsprogram for valget i 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Studieopplegget er delt inn i to trinn. Det første trinnet er et systematisk opplegg for kartlegging av mulige programsaker. Dette trinnet inneholder fem hefter som tar for seg kartlegging av mulige saker innen Venstres fire profilområder — miljø, sosialt ansvar, småbedrifter og skole og kultur, samt et eget hefte om lokaldemokrati. Alle heftene kan lastes ned som -PDF nederst på denne siden.

Velg selv
Lokallagene kan selv velge om de vil la fem uavhengige grupper arbeide med hvert sitt profilområde, eller om de vil la samme gruppe arbeid med hvert enkelt profilområde etter tur. Arbeidet er delt i 6 emner for hvert profilområde. Hvert område utgjør minimum 12 studietimer, og kan derfor sluttmeldes
hver for seg.

Trinn 2
Trinn 2 er en videreføring av arbeidet i Trinn 1. Her arbeider lokallagene med en strukturert arbeidsplan for å utarbeide et endelig forslag til program. Utgangspunktet for arbeidet er de saker og programformuleringer laget har funnet fram til innen hvert av de fire profilområdene. Gjennom studiearbeidet velger lokallaget ut hvilke saker som skal med i programmet, og det lages et høringsutkast som sendes til medlemmene. Studiearbeidet avsluttes med utarbeidelse av et endelig forslag til program som tas opp til behandling på medlemsmøte, jfr. Venstres vedtekter. Trinn 2 utgjør minimum 16 studietimer.

Beskrivelse av studieopplegget: Kommunevalg 2007

Last ned studieoplegget for Trinn 1
– Studiehefte “Kommunevalg 2007”, trinn 1
– Kommunevalg 2007: Sosialt ansvar
– Kommunevalg 2007: Miljø
– Kommunevalg 2007: Småbedrifter
– Kommunevalg 2007: Skole og kultur
– Kommunevalg 2007: Lokaldemokrati

Last ned studieopplegg for Trinn 2
– Studiehefte “Kommunevalg 2007”, trinn 2

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**