Må sikre forskeren og heltidsstudenten

I dag foreligger sluttrapporten i forbindelse med evalueringen av Kvalitetsreformen. Venstre er spesielt bekymret for forskernes situasjon

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Sluttrapporten bekrefter mye av funnene som vi har blitt presentert for tidligere. Rapporten viser blant annet at vitenskapelig ansatte bruker mindre tid på forskning og mer tid på undervisning enn tidligere. I tillegg bekrefter rapporten SSBs ferske levekårsundersøkelse som påpeker at vi er langt fra å nå målet om heltidsstudenten.

Bedre balanse
– Det er selvsagt gledelig at studentene i større grad enn tidligere følges opp av vitenskapelig ansatte, men Djupedal må ikke glemme at disse også skal ha tid til å forske. Venstre forventer at Djupedal aktivt arbeider for å bedre balansen mellom forskning og undervisning for de vitenskapelig ansatte, sier Dørum.

Venstre er også bekymret for at evalueringen viser at det ikke synes å bli flere heltidsstudenter.
– Djupedal må sette studentene i stand til å studere på heltid. Det handler bla. om en bedre studiefinansiering, sier Dørum.

Kvalitetsreformen er på langt nær fullført, men Venstre mener det er avgjørende at Djupedal tar helhetlige grep for rette opp de potensielle fallgrubene som rapporten indikerer.

Ikke troverdig
– Oppfølgingen av en så omfattende reform krever en statsråd som er villig til å være synlig, engasjere seg, og slåss for Kunnskaps-Norge. Så langt har Djupedals innsats overfor universitets- og høyskolesektoren vært en heller tragisk affære. Både forskning og høyere utdanning var budsjett-taper i høst. Det må Djupedal nå rette opp når regjeringens budsjettkonferanse begynner om en måneds tid, sier Dørum.

– Djupedal kan ikke med troverdighet stille større krav til studentene før han selv innfrir kravet og Soria Moria-løftet om mer penger og gunstigere betingelser for Kunnskaps-Norge, sier Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**