Liberale Studenter

Liberale Studenter samler studenter rundt den liberale ideologi for å skape en mer liberal utdanningspolitikk, bidra til et mer liberalt Norge, kjempe for et liberalt Europa, og en liberal verden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Delegater på Liberale Studenters konvent 2012

Delegater på Liberale Studenters konvent 2012

Grunnsyn
Liberale Studenter ble stiftet i 1961, og har som grunnsyn er at alle mennesker er født frie, og skal ha rett til å leve ut sitt liv slik de ønsker. Samfunnet er til for borgeren, og skal legge forholdene til rette slik at alle som bor i landet kan realisere sine drømmer, samt ta seg av de svakeste i samfunnet. Det er nesten litt som kardemommeloven. Liberalismen er ideologien som ligger til grunn for dette menneskesynet.

Politikk
Liberale Studenter er en sideorganisasjon til Venstre, men som vedtar egne prinsipper og politikk. Liberale Studenter vedtar resolusjoner om ulike politiske temaer. Vi vil ha en økt satsing på miljø, en enklere studiehverdag og at Norge skal ta steget inn i kunnskapssamfunnet. Les flere resolusjoner her.
I tillegg jobber Liberale Studenter opp mot Venstre ved å bl.a. gi innspill til Venstres Stortingsvalgprogram, har én plass i Venstres landsstyre, og er i tillegg representert i andre utvalg og komiteer i partiet.

Aktivitet:
Liberale Studenter arrangerer konvent hvert år. Sist ble det holdt på Chateau Neuf i Oslo, med 30 deltagere. I midten av september arrangerer Liberale Studenter kick-off. Mer informasjon om dette kommer senere.
Liberale Studenter har lokallag ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Agder og Høgskolen i Bodø. De fleste steder samarbeider vi med Liberal Liste til studentvalgene.

Internasjonalt arbeid
NLRU samarbeider med den internasjonale liberale ungdomsorganisasjonen International Federation of Liberal Youth (IFLRY)

Meld deg inn her, eller ta kontakt dersom det er noe du lurer på.

Vennlig hilsen
Daniel Heggelid-Rugaas
President i Liberale Studenter
Tlf: 942 88 356
E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**