Rettferdig pensjonssystem

Høyre, KrF og Venstre overleverte onsdag morgen sine krav til endringer i pensjonsmeldingen og krever vesentlige endringer i meldingen. På sentrale områder bryter regjeringen med forutsetningene bak pensjonsforliket fra 2005, mener partiene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Vi ønsker i tråd med pensjonsforliket at et fremtidig pensjonssystem skal bestå av tre pilarer; (1) folketrygden, (2) obligatorisk tjenestepensjon og (3) private pensjonsspare-ordninger. Derfor krever vi at regjeringen legger frem forslag til en ny ordning for private pensjonsordninger som minst på linje med de tidligere private ordningene stimulerer til pensjonssparing, sier Martin Engeset (H), Åse Gunnhild Woie Duesund (KrF) og André N. Skjelstad (V).

Hev opptjeningstaket
– Vi vil forhindre at mennesker med høyere utdanning blir taperne i fremtidens pensjonssystem. Derfor krever vi pensjonsopptjening for inntekt opp til 8G. En heving av opptjeningstaket kan eventuelt skje i kombinasjon med en modell for pensjonsopptjening for studier, sier Skjelstad.

– Vi ønsker et pensjonssystem som anerkjenner den verdiskapningen ulønnet omsorgsarbeid er for samfunnet. Dette er ikke minst viktig i et likestillingsperspektiv. Derfor krever vi at omsorgspoeng kan opptjenes i inntil seks år, sier Skjelstad.

Forhandlinger
– Når vi nå starter opp forhandlingene er det viktig for oss å få en modell for opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden som samsvarer med forliket fra 2005. Et hovedmål med reformen er at det skal lønne seg å jobbe — uansett alder. Det må derfor bli større sammenheng mellom inntekt og pensjon.

– For å sikre folketrygden i fremtiden, må flere mennesker jobbe lengre. I en slik situasjon er det uforsvarlig å svekke oppslutningen om pensjonssystemet i store grupper, slik regjeringen gjør med sine forslag i pensjonsmeldingen, avslutter André Skjelstad (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**