Klimautfordringen må møtes med et bredt politisk klimaforlik

Venstre mener konklusjonene fra FNs klimapanel må tas på alvor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Konklusjonene fra FNs klimapanel må vi ta med det største alvor. Bedre enn noen gang før dokumenteres det at klimaendringene er menneskeskapte og at konsekvensene kan bli alvorlige dersom vi ikke handler. Det er et felles ansvar for norske politikere å gjøre den jobben som kreves. Vi må nå ta et større ansvar for vår felles fremtid, sier leder av Energi- og miljøkomiteen Gunnar Kvassheim.

Konkrete mål og virkemidler
– Norge har ingen klimapolitikk etter utgangen av Kyotoperioden i 2012. Fraværet av langsiktighet i norsk klimapolitikk står ikke i overensstemmelse med den utfordringen vi står ovenfor. Venstre ber derfor regjeringen om å komme til Stortinget med et opplegg som kan danne grunnlaget for et bredt forlik om en langsiktig nasjonal klimapolitikk. Dette må inneholde konkrete mål om klimakutt og de virkemidlene som må til for å nå målet, legger Kvassheim til.

– Norge har et moralsk ansvar, som et av verdens rikeste land, å være en pådriver i det internasjonale klimaarbeidet. Derfor bør Norge sette seg ambisiøse mål i klimapolitikken, avslutter Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**