Nominasjonsmøte 16 – 17. februar

Sogn og Fjordane Venstre held nominasjonsmøte på Skei Hotell
16. – 17. februar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Program

Fredag 16.02.07

19.00 Opning
Namneopprop og konstituering
Godkjenning av innkalling og sakliste
Val av møteleiarar
Val av referentar
Val av teljekorps
Val av to til å skriva under møteprotokollen
Val av fullmaktsnemnd

19.30 Presentasjon av nominasjonsnemnda sitt framlegg.

20.00 Debatt.

21.00 Middag.

Laurdag 17.02.07

09.00 Debatt..

Vedtak.

11.00 Møte slutt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**