Nøgd med sjukehusrapport

NRK Sogn og Fjordane melder at stortingsrepresentant Gunvald Ludvigsen frå Venstre er svært nøgd med den statlege rapporten om lokalsjukehusa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Gunvald Ludvigsen

Foto: Rune Kongsro

Tysdag la lokalsjukehusgruppa fram sin førebelse konklusjon om kva akutt-funksjonar som skal vere ved lokalsjukehusa.
Ludvigsen går langt i sin positive omtale.
– Eg vel å tolke det som eit forsvar for lokalsjukehusa sin plass i helsetenesta.
Les meir hjå NRK Sogn og Fjordane

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**