Pionerfylke for biodiesel

Gunn Berit Gjerde vil at Møre og Romsdal skal bli første fylkeskommunen i landet som køyrer på biodiesel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Vi skal ikkje berre fylle biodiesel på dei bilane som fylkekommunen eig. Vi bør også få bruk av biodiesel inn i kontraktane med dei som leverer tenester til oss, til dømes Timeekspressen, seier Gjerde til NRK Møre og Romsdal.

Trafikk, kø

Foto: Microsoft

Når etterspørselen aukar, vil fleire bensinstasjonar føre biodiesel, og det blir lettare også for vanlege bilistar å få tak i utsleppsnøytralt biodrivstoff.
– Dersom fylkestinget går inn for dette, kan Møre og Romsdal bli eit føredøme for resten av landet, seier Gunn Berit Gjerde.

I forslaget til fylkestinget ser Gjerde leveransar til fylkeskommunen i samanheng med drivstoff til innbyggjarane. Gjerde seier at det ikkje er nok å kunne levere miljøvennleg drivstoff til fylket, drivstoffet må også kunne leverast til folk flest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**