U-båtvraket må heves

Venstre mener at u-båtvraket utenfor Fedje bør heves dersom den miljøtrusselen vraket representerer skal fjernes helt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Det er den beste løsningen å heve vraket og få fjernet den usikkerhet som vil være knyttet til at vraket blir liggende med giftig kvikksølv, sier leder av Energi- og miljøkomiteen Gunnar Kvassheim.

– Eide Marinservice mener de kan heve vraket på en miljømessig forsvarlig måte. Denne løsningen bør regjeringen vurdere nøye, sier Kvassheim.

Truer havmiljø og fiskeri
– Vraket er en stor miljøfare om truer havmiljøet og fiskeriene på store deler av Vestlandskysten. Vi må bruke de ressurser som vi har til rådighet for å fjerne den miljøtrusselen U-båtvraket utenfor Fedje representerer, sier Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**