Ber justisministeren svare om hemmelige advokater

Venstres stortingsrepresentanter Lars Sponheim og Odd Einar Dørum har i dag sendt brev til justisminister Knut Storberget der de ber han svare på spørsmål knyttet til justisdepartementets involvering i forslagene fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) om hemmelige advokater i enkelte utlendingssaker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Bakgrunnen for brevet er et oppslag i Bergens Tidende (BT) lørdag 3. februar hvor det framgår at forslaget fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) om hemmelige behandling i enkelte utlendingssaker skal være initiert av justisministeren etter møte mellom statsråden og PST-sjef Jørn Holme og at forslaget har vært hemmeligholdt i ni måneder før Justisdepartementet gav BT innsyn i saken. Brevet kan lastes ned her.

Viktige prinsipper
Sponheim og Dørum mener at det i denne saken er snakk om svært viktige prinsipper og ber derfor om en snarlig avklaring fra justisministeren på hvordan han stiller seg til forslaget fra PST. I brevet stilles det bl.a. spørsmål om justisministerens vurdering av de rettsstatlige prinsipper i forslaget og hvordan forslaget fra PST vil stå seg i møte med den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Uaktuelt for Venstre
For Venstre er det uaktuelt med "hemmelige" domstoler i et demokrati og en rettsstat som Norge. Kampen mot terrorisme er viktig, men den må skje på rettsstatens premisser og prinsipper både hva gjelder den enkeltes åpenbare rettigheter og når det gjelder åpenhet og mulighet til demokratisk kontroll av forvaltningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**